NorVMS 210

Godkjent sporing for norske fiskefartøy

Sporing fra 80 kr i måneden.
Fangstdagbok og sporing fra 230 kr i måneden.

Les mer

NorVMS - rimelig løsning for fiskerisporing og fangstdagbok
 

NorVMS gir rimelig fiskerisporing for flåten under 15 meter.

Kombinert 4G mobil- og Iridium satelittsender godkjent av Fiskeridirektoratet.

Siste frist for fartøy 8-10 meter er nå 1. januar 2025


 

Komplett pakke sporing + fangstdagbok

Ettersom vår løsning for fangstdagbok ikke er klar enda, tilbyr vi komplett pakke på sporing og fangstsdagbok, hvor fangstdagboken leveres gjennom Sailorsmate. Dette innebærer at samlet månedspris for sporing og fangst (ERS + VMS) er:

Kr. 230,- pr måned for kystnære fartøy (innen 12/4 NM av grunnlinje)
Kr. 430,- pr måned for fartøy som er utenfor mobildekning i inntil 30 dager i året.

SailorsMate sin fangstdagbok er godkjent av Fiskeridirektoratet og kommuniserer gjennom vår godkjente sporingsenhet, slik at løsningen vil være godkjent i forhold til ERS og VMS. SailorsMates fangstdagbok kjører på et nettbrett som koster ca. 4000,- (engangssum) og for øvrig på kartplotter som leveres fra SailorsMate.


Rimelig i innkjøp og bruk

For fartøy som kun fisker innenfor 12 NM av grunnlinje nord for Lindesnes, eller 4 NM av grunnlinje sør for Lindesnes (Skagerrak) er det pr. i dag tilstrekkelig med mobil-abonnement, og samlet månedlig abonnementskostnad er da 230,-.

Garantikassen for fiskere dekker inntil 7.000 kr. for kjøp og installasjon av sporingsutstyr. Fyll ut skjema på deres nettside etter installasjon for refusjon.

Gjennomtestet og godkjent

Løsningen er godkjent av Fiskeridirektoratet, og støtter krav til funksjonalitet av satellittsporingsutstyr for VMS etter gjeldende norske forskrifter for alle fartøystørrelser. NorVMS er utviklet og produsert i Norge og har gjenomgått omfattende tester siden 2021 langs norskekysten og i arktiske strøk opp til Nordpolen.

Enkel installasjon

Sporingsenheten skal kun tilkobles strøm ombord (12/24V), og krever ikke vedlikehold. Led-indikator viser driftsstatus. Monteringsbrakett medfølger. Montering skal utføres av sertifisert installatør. Avtale om installasjon gjøres i forbindelse med kjøp.

Fremtidsrettet teknologi

Sporingsenheten er en kombinert 4G og Iridium sender, som vil vare i mange år, i motsetning til f.eks. utstyr basert på 2G. Alle posisjonsmeldinger som sendes fra enheten er kryptert, og programvaren kan fjern-oppgraderes i tilfelle fremtidige endringer i ERS/VMS regelverket fra Fiskeridirektoratet.

Lavt strømforbruk

NorVMS er tilpasset mindre fiskefartøy med begrenset batterikapasitet ombord. Ved landligge er gjennomsnittlig strømforbruk under 5mA, slik at det ikke er fare for at senderen tapper batteribank ombord.

Fangstdagbok (ERS) blir integrert

Utvikling av vår fangstdagbok er utsatt til 2024.


 


Bestill i dag

Valgt produkt
Valgt abonnementVilkår
Alle priser er oppgitt eks. mva. Kostnad for installasjon tilkommer. Fangstdagbok og nettbrett leveres og supporteres gjennom Sailorsmate AS. Abonnement faktureres halvårlig og fornyes automatisk inntil oppsigelse. Abonnementspris kan endres. Oppdrift AS sender i så fall ut varsel om prisendring i forkant. Kunde plikter før bruk å sette seg inn i retningslinjer for bruk av VMS sporingsutstyr i henhold til forskriftene. Varer sendes fortløpende fra lager. Dersom lageret går tomt må det påregnes noe leveringstid.

Har du spørsmål eller ønsker å bli kontaktet?

Oppdrift AS
0763 OSLO
E-post: post@norvms.com
Telefon: 932 50 768
Oppdrift AS • 0763 OSLO • E-post: post@norvms.com • Telefon: 932 50 768